Китайские традиционные боевые искусстваСуббота
04.07.2020, 01:51
Инь  Чень   Гунг  Фа
| RSS

Меню

Виконання шагів.

Робота ніг набагато простіша ніж в більшості інших стилів Багуа. Шаги дуже природні. Тулуб рівний, а живіт трохи втягнутий. Уявіть, що вказівним пальцем внутрішньої руки Ви виконуєте проникання вперед, а плече зовнішньої руки полює на нього. Правильне виконання техніки пересування повинно сприяти появленню відчуття швидкого і легкого пересування вперед, але одночасно і сталого. Поширеною помилкою серед практикуючих Багуа є те, що пересування виконується досить швидко і різко, але без достатньої стабільності і сталості. Поступово, при правильному тренуванні, Ци спуститься в ДанТьєн, внутрішня сила почне генеруватися та розповсюджуватися по всьому тілу, особливо в руки та долоні. Відчуття буде дуже сильним та захоплюючим.


3. Базові принципи «Їі Цзин» - «Книги перемін».

«Їі Цзин» (Книга перемін) є мабуть найважливішою книгою стародавньої китайської літератури і, можливо, є фундаментом всієї китайської культури і філософії, а тому не дивно, що вона впливала і на розвиток китайських бойових мистецтв. Впродовж декількох тисяч років, використання цієї книги пройшло шлях від підручника для передбачення долі до основоположної книги, формуючої світогляд. В «Їі Цзин» представлена завершена система ідей, яка намагається пояснити всі зміни в світі, які в свою чергу впливають на життя людини. Багато стилів бойових мистецтв використовує принципи «Їі Цзин», але Багуа, можливо, використовує ці принципи в більшій мірі ніж інші. Як би там не було, зараз не дуже чітко відомо, як і коли принципи «Їі Цзин» і техніка Багуа об’єдналися.

«Ба Гуа» - це теорія восьми триграм, яка є фундаментом «Їі Цзин». Кожна триграма складається з трьох горизонтальних ліній, кожна з яких зветься «Їяо», а кожна Їяо може скласти «Їнь» - дві короткі лінії, або «Ян» - одна довга лінія. Багуа дає визначення Всесвіту та джерелу всіх змін у всесвіті. Будь які дві триграми складені разом (одна над іншою) складають гексаграму. Взагалі налічується 64 гексаграми. Звичайно, верхня триграма зветься «Шан Гуа» (Верхня триграма), або «Вай Гуа» (Зовнішня триграма). Нижня триграма зветься «С’я Гуа» (Нижня триграма), або «Ней Гуа» (Внутрішня триграма). Таким чином, кожна гексаграма складається з шести Їяо. Порядковий номер Їяо в гексаграмі рахується від одного до шести, починаючи знизу. 9 - найбільша непарна цифра, яка виражає Ян, 6 – парна цифра, яка виражає Їнь.

Для зручності, при вивченні «Їі Цзин», традиційно використовують цифри «6» і «9» (Їнь та Ян) та номер позиції Їяо в гексаграмі. Традиційно використовуються дві координати (х;у) для позиціювання кожного Їяо. Х може бути вираженим 9 та 6 (Ян Їяо чи Їнь Їяо). А У – варіює від 1до 6. Таким чином, якщо найнижча Їяо представлена суцільною лінією (Ян), вона визначається (9;1). Якщо п’ята Їяо представлена розірваною лінією (Їнь), вона позначається (6;5). Перемножуючи шість можливих позицій Їяо на 64 гексаграми отримуємо 384 можливі позиції Їяо в 64-х гексаграмах. В залежності від позиції кожна лінія має своє значення. «Їі Цзин» пояснює чому та як кожна Їяо народжується, розвивається і змінює свою якість. «Їі Цзин» - це система символів та їх взаємодії, яка намагається пояснити розвиток та зміни всесвіту. Щоб зрозуміти Багуа на вищому рівні треба детально зрозуміти фундаментальні концепції та принципи «Їі Цзин». Ця стаття є лише спробою дуже поверхневого знайомства з цією системою.

«Їі Цзин» - це філософський текст, який аналізує природу змін, використовуючи концепцію, яка розділяє всі феномени Всесвіту на вісім категорій (Ба Гуа). Ці категорії або триграми, формують більш складні конструкцій з 64 комбінації або гексаграм. Багуа чжан – це внутрішнє бойове мистецтво, яке використовує концепцію багуа. В Багуа чжан зміна є фундаментальною ідеєю. Розвиваючись з часом, майстри поєднували філософські принципи «Їі Цзин» з технікою виконання прийомів. Сьогодні всі групи практикуючих Багуа, в більшій чи менший мірі слідують принципам «Їі Цзин» при поясненні своїх технік.

64 зміни стилю Їнь Фу слідують та є похідними від системи змін викладеної в «Книзі перемін». В «Ії Цзин» представлено описання кожної гексаграми з детальним поясненням смислу, та її місце в процесі змін. Тобто, практикуючи будь-яку зміну, треба добре знати описання відповідної гексаграми і за допомогою пояснень книги треба сфокусуватися на правильній внутрішній роботі. Тобто треба навчитися об’єднувати фізичні рухи з свідомістю. Більш того, в книзі є пояснення кожного Їяо гексаграми, що дуже необхідно при вивченні Багуа, як бойового мистецтва. Нижче ми знайомимо вас з чотирма змінами долоні - №№ 1, 2, 63, 64.

1.Ц’єн Чуань Цюань – «Пронизуючий кулак».

(1) Рухи:

1. Лікоть покривається під час «Коу бу»

2. Тіло розвертається усередину за допомогою «Бай бу»

3. Пронизуючий рух долоні вперед та підйом коліна

4. Нога опускається на землю та повернення до ходіння по колу.

Зображення a-f демонструють виконання цієї зміни:

а) Почніть з ходіння по колу з правою рукою попереду;

b) «Коу бу» лівою ногою;

c) «Бай бу» правою ногою;

d) Перенесіть вагу тіла з лівої на праву ногу;

е) Зробіть пронизуючий рух долоні вперед та підніміть коліно

f) Нога опускається на землю. Повернення до ходіння по колу з лівою рукою попереду.(2) Пояснення зміни.

«Пронизуючий кулак» - це найважливіша зміна в стилі Їнь Фу Багуа. Більш поширеною назвою цієї зміни є - «Пронизуюча долоня». Ця зміна поділяється на 2 складові, які позначаються двома ієрогліфами: «Цзоу» - «Ідти, Проходити, Уходити», та «Чуань» - «Пронизувати, проходити скрізь». Обидві частини за суттю є Янськими, тобто, ініціюючими техніками. Техніка «Цзоу» означає, що нужно постійно підтримувати рух і не зупинятися. Змініючись, треба шукати шанс для проведення нової зміни, таким чином постійно змінюватись. «Чуань» означає, що Вашу зміну ніхто і ніщо не зможе зупинити. Застосовуючи ці навики, Ви завжди можете знаходити шанс для атаки слабкого місця оппонента, навіть якщо для цього треба проникнути в незначну щілину захисту. При виконанні цього навику Ви повинні уявити, що Ваша рука подібна спису. Чуань дуже широко використовується в багатьох змінах Їнь Фу Багуа.

(3). Пояснення цієї зміни в «Їі Цзин».

Описання гексаграми. Це перша з усіх 64-х гексаграм. Її називають – «Ц’єн». Ця техніка належить до «чистого Ян»; це означає, що Дао Всесвіту незмінне. Це початок всього. Її функція створювати Всесвіт і все, що в ньому міститься; це головне джерело розвитку. Якості цієї герсаграми: сильний, активний, розтягнутий, ростучий, великий; початок, джерело, досягнення, гарний, збільшуватися; позитивний, твердий, наполеглевий. Його не можна зупинити чи заблокувати. Виконання техніки повинно бути жорстким, наполеглевим, постійним та циклічним; тільки таким чином техніка буде виконуватися правильно і повністю.

Ця зміна завжди вивчається першою. Вона слідує Дао Всесвіту. Це найважливіша зміна, яка входить в більшість інших змін. Правильне виконання зміни можливе тільки за умови дотримання якостей відповідної гексаграми (Ц’єн Гуа).

Описання триграм. Верхня (зовнішня) триграма є символом руху. Відповідно якостям триграми, при виконанні цієї зміни Ваші рухи повинні бути сміливими, мужніми, постійними та жорсткими. Нижня (внутрішня) триграма є символом розуму. Стан розуму при виконанні цієї зміни повинен мати наступні якості: активність, позитивність, відчуття правоти, наполеглевість, чистота.

Описання кожної Їяо.

9,1. Протягом деякого часу дуже корисно заховатися і терпляче чекати кращих нагод, не робити ніяких різких рухів.

9,2. Коли з’являється нагода або приходить «Велика людина» треба повінстю підтримувати його, об’єднуючи інших людей.

9,3. Коли діло росте треба наполеглево трудитися, але не безглуздо, тобто не забувати про відпочинок та розслаблення.

9,4. Коли з’являється можливість треба чітко зрозуміти, який крок буде кращим – крок вперед або назад.

9,5. Завжди прислухайся до порад мудрих та гідних людей і не відмовляйся від порад або допомоги людей, щиро бажаючих тобі допомогти.

9,6. Пам’ятай, що природа речей така, що після великого успіху неминуче приходить занепад. Намагайся бути пильним і розважливим. Не піддавайся жадністі.

Пісня про зміну Ц’єн.

Загалом це поема (але дуже часто її називають піснею, бо так простіше). В перекладі вона звучить приблизно так:

Небо (або Ц’єн) є символом цієї зміни.

Рух повинен бути жорстким та мужнім.

Розум повинен бути сміливим та активним, тому що Дао незмінне.

Це джерело і фундамент всіх змін, який повинен продовжуватися безкінечно.

Іди і проходь наскрізь, вперед та назад; тебе неможливо зупинити чи заблокувати.

Головна ідея цієї пісні: пронизуюча долоня – є найголовнішою з усіх змін. Вона є частиною інших змін. Вона не може зупинятися. Ніщо не може зупинити і заблокувати її. Ти сам можеш змінити свій рух, якщо тебе блокують, але треба навчитися доводити цю зміну до логічного кінця, повторюючи її знов і знов.

Застосування цієї зміни:


2. «Мо Чжан» - «Перемолююча долоня».

(1) Рухи:

1. Долоня пронизує з «Коу бу».

2. Розкиньте руки з «Бай бу».

3. Перехрестіть руки з «Коу Бу».

4. Поверніться до руху по колу.

Зображення a-q демонструють виконання цієї зміни:

а) Почніть з ходіння по колу з правою рукою попереду;

b) «Коу бу» лівою ногою, права рука піднімається;

c) Розкиньте руки з «Бай бу» правою ногою;

d) Права рука тисне вниз з «Коу бу» лівою ногою;

е) Поверніться та подивіться назад через праве плече;

f) Поверніться справа наліво, роблячи перемелювання лівою рукою;

g) Продовжуючи перемелювання, подивіться назад через ліве плече;

h) Повернення до ходіння по колу з лівою рукою попереду.


2. Пояснення зміни.

Назва «Мо Чжан», або «Перемолююча долоня» також відома, як «Си М’єн Л’ю Ї’є Мо Шень Чжан», або «Шовкова Нить, Лист Верби, Тіло-Млин». «Шовкова нить» означає «м’якість»; «Лист верби» означає «легкість», з якою лист переноситься повітрям, а, взагалі ця зміна ззовні нагадує дію млина. Ця зміна поділяється на 2 складові, які позначаються двома ієрогліфами: «Нін» («Скручуватися»), та «Фань» («Обернутися чи подивитися назад»). Обидві складові цієї зміни за суттю є Їньськими, тобто наголос в цій зміні робиться на пасивності та умінні слідувати. Розвертаючись, Ви можете розчинити будь-яку атаку, побудувавши свій захист. Виконуючи «Нін» пам’ятайте, що Ви завжди повинні слідувати силі, який не слід робити за допомогою власної сили. «Фань» в Багуа означає «покрити щось вертикальним круговим рухом», або «повернутися назад горизонтальним круговим рухом». Тобто цей навик означає зміну напряму. Якщо при виконанні руху в одній з плоскостей Ви відчуваєте важкість, треба негайно переключитися на рух в іншій плоскості. В цій зміні ніколи не намагайтеся пересилити опір. Не ведіть силу на силу. Це м’яка зміна.

(3). Пояснення цієї зміни в «Їі Цзин». В книзі ця гексаграма носить назву «Ді-Ді-Кунь» - «Земля-Земля».

Описання гексаграми. Це гексаграма №2. Вона називається «Кунь». Ця техніка належить до «чистого Їнь». Тобто слідування та підкорювання «Дао Т‘єн» чи основному принципу Всесвіту може створювати будь-що. Будь-що створюється від взаємодії Ц‘єн та Кунь. Від цієї взаємодії починаються всі зміни. Це фундамент всього. Функція Кунь – «годувати» та «турбуватися» про все. Її якості: м‘якість, спокій, плавність, піддатливість, чуткість, толерантність, стриманість та завзятість. В Їнь Багуа ця техніка не може бути жорсткою, але вона потребує наполеглевого виконання. Для правильного та завершеного розуміння треба навчитися терпіти та стійко переносити будь-які проблеми.

Техніка «перемолюючої долоні» слідує всім принципам, описаним вище. Це одна з двох базових змін. Вона також застосовується в більшості змін. Звичайно «пронизуюча долоня» застосовується на початку будь-якої зміни, а «перемолююча долоня» завжи закінчує зміну. Ця техніка повинна виконуватися тільки м‘яко, згідно її якостей.

Описання триграм. Верхній (зовнішній) Кунь є символом руху. Виконання зміни повинно відповідати якостям цієї триграми: вільний, плавний, піддатливий та завзятий. Нижня (внутрішня) триграма Кунь є символом розуму. Внутрішні відчуття при виконанні цієї зміни повинні відповідати якості нижньої триграми: чуткість, піддатливість, гармонійність та толерантність.

Описання кожної Їяо.

6,1. Наблюдайте як щось Велике народжується з малого;

6,2. Відвертість, честь, бути благородним та милостивим – це головні закони;

6,3. Приховайте свої наміри;

6,4. Будьте стриманим;

6,5. Будьте скромним;

6,6. Найм’якіше буде найнебезпечнішим.

Загальна ідея «Кунь Їяо». Підкорись головному закону Всесвіту і терпляче сприймай все, що для тебе приготовлено. Старанно, завзято та благородно застосовуй м’якість. Тільки так будеш все бачити і отримаєш нагороду.

Пісня про зміну Кунь.

Рух повинен бути м’яким, Розум плавним та слідуючим, Все народжується та зростає з цього.

Рухайся так, як від повітря лине шовкова нитка чи лист верби.

Повернись та розвернись, Поверни голову назад, Все роби спокійно та розслаблено.

Головна ідея цієї зміни: «перемолююча долоня» повинна виконуватися м’яко та плавно. По-перше слідуй, а зміну роби тільки потім. Розслабся та відкрийся. Ніколи не будь напруженим та жорстким. З м’якості народиться жорсткість.
63. Рен Цай Ней Чжан Цай Вай – «Тіло розвертається внутрь, долоня повертається назовні»

(1). Рухи:

1. Поверніться з «Бай бу»;

2. Розверніться з «Коу бу»;

3. Поверніться з «Бай бу»;

4. Розверніться з «Коу бу»;

Зображення a-q демонструють виконання цієї зміни:

а) Почніть з ходіння по колу з правою рукою попереду;

b) «Коу бу» лівою ногою, пронизуючий рух лівою рукою;

c) «Бай бу» правою ногою, ліва рука підіймається вгору;

d), е), f), g), h) Повертайтеся направо з «коу бу» та «бай бу» без зупинок;

i) Поверніться назад, роблячи лівою ногою «бай бу»;

j), k), l), m), n) Повертаючись наліво з «коу бу» та «бай бу», «тягніть» ліву долоню;

o) Лівою ногою «бай бу», правою долонею, починаючи пронизуючий рух;

p) Виконуючи «бай бу» правою ногою, закінчити пронизування правою долонею;

q) Повернення до ходіння по колу з правою рукою попереду.


(2) Пояснення зміни.

Рен Цай Ней Чжан Цай Вай – «Тіло розвертається внутрь, долоня повертається назовні» - це особливий навик в стилі Їнь. В більшості змін долоня звичайно в середині кола, а тіло ззовні. Наприклад, якщо хтось іде по кругу за часовою стрілкою з правою рукою попереду, тоді його ліва долоня направлена в середину кола, а права знаходиться в середині кругу. Рухаючись по колу, тіло описує коло більшого радіусу ніж коло, яке описує права долоня. Тому кажуть, що долоні внутрі кола, а тіло ззовні цього кола.

В цій зміні ситуація повністю змінюється. Долоні описують більше коло, а тіло рухається по меньшому колу. В попередніх 62-х змінах Ви рухаєтесь навколо опонента і тільки в зміні № 63 Ви змушуєте опонента рухатися навколо Вас.

Ця зміна традиційно вивчалася тільки тоді, коли всі попередні 62 зміни вивчені досконало. Показуючи цю зміну учню, майстер підкреслював досягнутий високий рівень майстерності свого учня. Досконале розуміння 63-ї зміни дає можливість досягнення майстерності Вищого рівня в Багуа.

(3). Пояснення цієї зміни в «Їі Цзин».

Описання гексаграми. Ця гексаграма в Багуа називається «Дзі Дзі». «Кань Шан Лі С’я», верхня (зовнішня) – «Кань», нижня (внутрішня) – «Лі». Вона називається «Шуей Хоу Дзі Дзі» - «Вода та полум’я гармонійно відокремлені, ставши одним цілим». В перекладі перша «Дзі» означає «закінченість якоїсь дії», а друга в перекладі означає «переплинути ріку». Таким чином, «Дзі Дзі» в перекладі означає, що хтось чи щось вже «переплило ріку», тобто значить «зробити що-небудь вдало», «досягти успіху» або «вирішити вдало якесь серьозне завдання». В цій гексаграмі кожна непарна позиція Їяо (1, 3, 5) називається «Янь Їяо», а кожна парна позиція (2, 4, 6) називається «Їнь Їяо». Таким чином, всі Їяо розташовані симетрично. Тільки коли виконання змін досягає цього рівня, тільки тоді кожен рух є довершеним і досконалим. Але, навіть в будь-якій чудовій ситуації, щось може змінитися; відчуття досконалості може привести до втрати можливостей подальших змін та росту, а успіх, за іронією долі, може привести до бездіяльності та нудьги.

При описанні цієї гексаграми в «Їі Цзин» наголос робиться на тому, що коли хтось досягає великого успіху, і все здається довершеним і вдалим,- велика небезпека вже приховується. Небезпека в тому, що коли щось досягає свого максимуму, процес може повернутися в зворотньому напрямку, почавши занепад. Тобто треба пам’ятати, як важко залишатися успішним тривалий час. Досягнувши значного успіху, треба працювати ще наполегливіше та завзятіше, щоб досягти ще більшого рівня.

В стилі Їнь Фу Багуа, як раніше вказувалося, ця зміна вивчається останнєю, лише коли всі зміни вивчені досить досконало. Таким чином, з точки зору вивчення техніки виконання змін,- може здатися, що вивчення стилю закінчилось.

Може здатися, що вміння вже досягли досконалості. Навіть можуть з’явитися відчуття самозадоволення та заспокоєння. Це досить небезпечне та спокусливе почуття. Треба продовжувати тренування і знайти свій шлях, який може привести до Вищого рівня майстерності.

Описання триграм. Верхня (зовнішня) триграма «Кань» - «Вода» - є символом руху. Принципи Багуа вимагають щоб рухи при виконанні цієї зміни були ззовні м’якими, але жорсткими усередині. Тобто, рухи повинні бути м’якими, безперервними та розслабленими, але внутрішня сила повинна бути настільки могутнєю та жорткою, що опонент буде не в змозі протистояти їй. Нижня (внутрішня) триграма «Лі» - «Вогонь» символізує розум. Принципи Багуа вимагають щоб розум був «зарядженим» при виконанні цієї зміни. Тобто треба щоб стан розуму був зворушеним та активним, сфокусованим на постійній зміні.

Описання кожної Їяо.

9,1. Досягнувши успіху, треба бути дуже обережним. Обдумувати всі можливі наслідки. Якщо щось погане для Вас тільки починає розвиватися, це треба негайно зупинити.

6,2. Досягнувши успіху, залишайтесь скромним. Навіть щось втрачаючи, не забувайти про головну ціль.

9,3. Коли морально-корумпована людина починає прогресувати, ніколи не давайте йому можливості ставати сильним.

6,4. Не припускай самозаспокоювання, але в той же час, не будь боязким та збентеженим. Досягнувши успіху, завжди залишайся обачним.

9,5. Завжди пам’ятай своє хвилювання і збудженність на самому початку твого розвитку. Зберегаючи ці відчуття, продовжуй старанно трудитися – це єдиний шлях для збереження рівня, якого ти вже досяг і для подальшого розвитку.

6,6. Не дозволяй успіху увести тебе від твоїх цілей. Успіх може засліпити та увести в сторону. Безрозсудний рух вперед може бути небезпечним.

Всі вищевказані характеристики Їяо повинні враховуватися при виконанні цієї зміни.

4. Пісня про зміну. Ми подаємо варіант, який простіще запам’ятати. Він звучить приблизно так:
Вода-Вогонь символізують розворот тіла.

Рухи повинні бути нерозривними та послідовними, Розум повинен бути активним та зворушеним, та постійно шукаючим можливість зміни.

З’ являється нова ідея - «Тіло повертається внутрь, долоня повертається назовні».

Досягнувши успіху, шукай нових шляхів для руху вперед до вищого рівня.

Головна ідея зміни «тіло внутрь, долоня назовні»: пройшовши певний шлях та досягнувши успіху всеодно треба продовжувати шукати нові перспективи росту. Нові ідеї приведуть Вас до вищого рівня вашої майстерності.

Застосування цієї зміни:

64. Чжі Вань Юнь Чжан Луань Хуань Ши – «Прямий зап’ясток, Долоні захмарені, Випадкова зміна позиції».

Зображення a- o демонструють виконання цієї зміни:

а) Почніть з ходіння по колу з правою рукою попереду;

b), c), d) Поверніться направо, зробіть проникаючий рух долоні з шагом вперед;

е), f) Розверніться і знову проникаючий рух долоні;

g), h), i), j), k), l) Поверніться наліво

m), n) Поверніться назад

o) Поверніться до ходьби по колу з лівою рукою попереду.

(2) Пояснення зміни.

Чжі Вань Юнь Чжан Луань Хуань Ши – «Прямий зап’ясток, Долоні захмарені, Випадкова зміна позиції» є останнєю зміною в стилі Їнь Фу Багуа. Головна ідея цієї зміни - це «спонтанність», «випадковість вибору»,- тобто можете робити таку зміну, яку бажаєте. Можна взяти будь-яку комбінацію з 63 змін та практикувати їх згідно внутрішнього відчуття. В цій зміні немає якогось порядку чи правила, які Вас обмежують.

Починаючи практикувати цю останню зміну, передбачається звичайно, що Ви досить глибоко навчилися виконувати попередні 63 зміни. Не думайте, що Ви вже досягли високого рівня, навіть якщо Ви вивчили всі зміни досить глибоко. Ви тільки закінчили підготовчий рівень. Для більш просунутого вивчення, Вам треба навчитися використовувати кожню з цих змін природньо та невимушено, розібравши всі можливі комбінації використання цих змін. Тільки так можливо піднятися на Вищій рівень і розвиватися в Багуа.

Три зміни першої секції вибрані як приклад для ілюстрації цієї методи. Перша - «проникаюча долоня» (перша секція; перша зміна); друга– «слідкуй за розвитком ситуації крізь долоні» з шагом вперед або з розворотом назад (перша секція; шоста зміна); третя– «яструб швидко пролітає скрізь ліс долоней» з шагом вперед або розворотом назад (перша секція; сьома зміна). На цьому рівні недостатньо просто виконувати одну зміну за іншою навіть вивчаючи їх в різних варіаціях. Виконуючи зміни, треба тренувати зміну внутрішніх відчуттів. Тільки творчо підходячи до тренувань, можна досягти справжнього розуміння.

(3). Пояснення цієї зміни в «Їі Цзин».

Описання гексаграми. Остання з 64-х гексаграм зветься «Вей Цзі». «Вей» означає «незавершеність чогось», «Цзі» - «переплисти річку». Таким чином «Вей Цзі» означає «ріку до сих пір ще не переплито». Тобто, означає щось «що потребує закінчення, завершення». Найвищій успіх все ще попереду.

В цій гексаграмі кожна непарна позиція Їяо (1,3,5) це Їнь Їяо, відповідно кожна парна позиція Їяо (2,4,6) – Янь Їяо. Отже, таке розташування Їяо означає відсутість стабільності та зв’язку. Це нова відправна точка, в якій зміна ще не завершена. Тобто ситуація потребує подальших змін та розвитку. З другого боку, хоча всі позиції Їяо переплутані, Їнь та Янь все ж відповідають один одному та взаємопов’язані. Таким чином можливий початок нового циклу змін.

Однією з якостей «Вогню» (ієрогліф «Лі»), є його рух до гори, а однією з характеристик «Води» (ієрогліф «Кань»), є її рух донизу. Треба добре зрозуміти ці принципи і знайти шлях подальшого природнього розвитку. Виходячи з «Їі Цзин», коли будь-який процес досягає цього рівня, тобто всі зміни вивчені, ситуація все ще може погіршитися. Для подальшого розвитку та зміни потрібен новий цикл. Зміну циклів у Всесвіті неможливо зупинити. Це має бути тільки початком для нового рівня. «Завершення» - це кінець «незавершеності», а «незавершеність» - це початок «завершення». Початок нового циклу це не просто повторення старого циклу, але початок розвитку циклу на вищому рівні. Розвиток змін у Всесвіті безмежен.

Зміна Чжі Вань Юнь Чжан Луань Хуань Ши слідує цьому принципу. В цій зміні найчастіше вибирають три зміни з 63-х, практикуючи їх в різних вариаціях. Початок нового циклу в тренуваннях повинен бути більш енергійним, гнучкішим та більш розкутим. Під час тренування вже недостатньо механічно повторювати зміни; треба вибирати різні зміни та вивчати їх комбинації та вариації. Треба зрозуміти ідею, закладену в кожну зміну, та виконувати її згідно цієї ідеї. Фундаментом будуть базові зміни та вивчені принципи, але треба шукати новий зміст в кожній з базових ідеї для того щоб застосування будь-якої зміни було природнім. На Вищому рівні вже немає ніяких правил як змінюватися чи проводити комбінацію, треба слідувати свому розуму та внутрішньому відчуттю, роблячи все те, чого Ви бажаєте. Тільки така методика може призвести до росту вашої майстерності. Як колись казали майстри: «Зміни та розвиток Вашої майстерності ніколи не повинні закінчуватися». Напевно, це найголовніший принцип Багуа чжан.

Описання триграм. Верхня (зовнішня) триграма «Лі» - «Вогонь» - є символом руху. Виконання зміни повинно відповідати якостям цієї триграми: м’якість (Їнь) в жорсткості (Ян). Вивчаючи бойові мистецтва, зазвичай, людині набагато простіше зрозуміти жорсткість, а не м’якість руху. Таким чином, після вивчення всіх базових рухів, для досягнення вищого рівня дуже важливо навчитися знаходити м’якість в жорсткості. Наприклад, перша частина («Прямий зап’ясток») цієї зміни відноситься до категорії чистого Ян. Але в цій зміні Ви повинні навчитися виконувати Янську зміну м’якіше та плавніше.

Нижня (внутрішня) триграма «Кань» - «Вода» символізує розум. При виконанні цієї зміни Ви повинні навчитися відчувати жорсткість в м’якості, або Ян в Їнь . Тобто Вам треба навчитися використовувати свій Шен (Дух) та Їі (Розум). Намагайтеся не демонструвати внутрішній стан назовні, сфокусуйтеся, демонструючи повний спокій. Коли Ви навчитесь концентрації та спокою Ви піднімитесь до вищого рівня внутрішньої роботи. Вивчаючи бойові мистецтва, зазвичай людині набагато простіше зрозуміти, що таке бойовий стан Духу та Розуму зовні, але дуже важливо знаходитися в цьому стані всередені, залишаючись зовні спокійним. Наприклад, Їньська шоста зміна першої секції «Слідкуй за розвитком ситуації крізь долоні» містить Ян в Їнь. тому, виконуючи всі варіації цієї зміни, Ви повинні навчитися відчувати жорсткість в м’якості, або Ян в Їнь . Тобто Вам треба навчитися використовувати свій Шен (Дух) та Їі (Розум). Намагайтеся не демонструвати внутрішній стан назовні, сфокусуйтеся, демонструючи повний спокій. Коли Ви навчитесь концентрації та спокою Ви піднімитесь до вищого рівня внутрішньої роботи. Вивчаючи бойові мистецтва, зазвичай людині набагато простіше зрозуміти, що таке бойовий стан Духу та Розуму зовні, але дуже важливо знаходитися в цьому стані всередені, залишаючись зовні спокійним. Наприклад, Їньська шоста зміна першої секції «Слідкуй за розвитком ситуації крізь долоні» містить Ян в Їнь. тому, виконуючи всі варіації цієї зміни, Ви повинні навчитися відчувати жорсткість в м’якості.

Практикуючи «Яструб швидко пролітає скріз ліс долоней», треба враховувати і тренувати обидва вищепояснені принципи. Тільки така внутрішня робота може підняти Вас на наступний рівень в Багуа чжан.

Описання триграм.

6,1. Щоб бути успішним, треба бути обережним до останньої секунди. Робіть рівно стільки скільки треба для успіху, ніколи не робіть забагато.

6,2. Для того щоб бути успішним, треба зрозуміти важливість повного самоконтролю.

6,3. Щоб бути успішним, треба розуміти, що неприємності можуть трапитися в останню секунду, незалежно від того, наскільки план дій  був деталізований. Рішучість при реалізації плана принесе користь.

6,4. Щоб бути успішним, треба бути наполеглевим і продовжувати трудитися до останньої секунди при реалізації плана.

6,5. Щоб бути успішним, треба бути мудрим, розсудливим, урівноваженим, чесним, відповідальним та скромним до останньої секунди реалізації плана. Треба навчитися надихати кожного на спільну працю для досягнення успіху.

6,6. Є багато причин, щоб досягати успіху: але ніхто не може успішно протистояти законам Всесвіту. Треба зрозуміти, що успішність не саме головне. Трудитися і ставати кращім – важливіше. Всі вишевказані характеристики Їяо повинні враховуватися при виконанні цієї зміни.   4.

Пісня про зміну.

Ми подаємо варіант, який простіше запам’ятати. Він звучить так: Вогонь-Вода (Вєй Дзі) – символізує випадкову зміну позиції долоні. Жорсткість-М’якість та М’якість-Жорсткість генерують одна іншу і це ніколи не скінчиться. Тисячі навиків (прийомів) треба було добре вивчити, щоб зрозуміти ці принципи. Той хто вміє змінюватися та розвиватися – зможе зробити все що завгодно. 


Головна ідея пісні цієї зміни: з останньою зміною процес тренувань не закінчується. Вищій рівень майстерності тільки починає розвиватися. Жорсткість та М’якість змінюють одна одну, взаємогенерують одна одну, постійно і безмежно. Тільки зрозумівши це, можна зрозуміти головні принципи Багуа. Опанувавши це, чоловік може досягти чтого завгодно.

Yin Cheng Gong Fa Association North American Headquarters

Copyright © 2000 YCGF_NAH. All rights reserved.

Друзья сайта
  • Yin Cheng Gong Fa
  • Международная ассоциация Тонгбэй
  • Статистика
    ВЕБМАСТЕР © 2020